KONTAKT NPS MEDIA

NPS Media LOGO HVIT Transparent

Selskapets navn og funksjon/rolle i forhold til oppdraget
Dersom du er interessert i å benytte NPS Media til minimum 6 utgivelser i løpet av ett år, kan du motta tilbud om labelavtale som gir deg flere fordeler
Lenke/URL til musikken som ønskes promotert (ferdig master eller foreløpig demo)
Lenke/URL til eksisterende video/foto
URL til demo eller foreløpig mix
Fortell oss etter beste evne hva slags type visuell identitet/kjennetegn du ønsker
Vår plattform Forhåndsbestill.no kan hjelpe deg med å kombinere fysiske utgivelser med alle typer merchandise eller kunsttrykk
Et anslag på ønsket opptrykk hjelper oss med å gi deg et presist tilbud
Lenke til logo/foto/kunsstrykk som skal inngå i trykking av merchandise
Et anslag på ønsket opptrykk hjelper oss med å gi deg et presist tilbud
Vår plattform Forhåndsbestill.no kan hjelpe deg med å kombinere alle typer merchandise eller kunsttrykk med fysiske utgivelser
Fyll ut hva slags format(er) du ønsker å trykke
Et anslag på ønsket antall du ønsker å trykke vil hjelpe oss i å gi deg et presist tilbud
Relevant lenke til det som ønskes å selges via Forhåndsbestill.no
Beskriv prosjektet etter beste evne: status per nå, antatt ferdigstillelse, når kampanjen ønskes igangsatt
Hvor mange produkter/pakker anslår du vil være mulig å selge gjennom eget nettverk?
Beskriv produktet du ønsker fysisk distribusjon av
Lenke til søknadsskjema eller annen relevant informasjon
Når er fristen for å sende inn søknaden du trenger hjelp med?
Dersom du har en eksisterende nettside i dag, kan du legge inn lenke til denne
Beskriv hvem eller hva nettsiden skal omhandle, hvilke områder du er spesielt usikker på, nettstedets ambisjonsnivå/hva du ønsker å oppnå
*Vi sender deg jevnlige oppdateringer fra våre plattformer og merkevarer. NPS Media gir ikke din informasjon videre til 3dje part.