Fortell oss om ditt prosjekt!

Her kan du kontakte NPS Media

Send oss en melding ved å bruke skjemaet i bunnen av denne siden. Beskriv ditt prosjekt så utfyllende du kan. Legg ved eventuelle linker direkte inn i beskrivelsen.

Gjør deg kjent med våre pakkeløsninger i forkant og fortell oss om hvilke problemstillinger du ønsker løst og til hvilken tid. Des mer utfyllende du er, des lettere er det for oss å komme raskt tilbake til deg med forslag til hvordan vi kan hjelpe deg.

Ufullstendige henvendelser blir ikke besvart.

Computer Office Work. Caucasian Hands on the Laptop Keyboard. Internet and Networking Concept.

Er du kjent med våre pakkeløsninger?

Før du tar kontakt bør du sjekke ut hvilken løsning som passer for deg

KONTAKT NPS MEDIA

NPS Media LOGO HVIT Transparent

Selskapets navn og funksjon/rolle i forhold til oppdraget
Dersom du er interessert i å benytte NPS Media til minimum 6 utgivelser i løpet av ett år, kan du motta tilbud om labelavtale som gir deg flere fordeler
Lenke/URL til musikken som ønskes promotert (ferdig master eller foreløpig demo)
Lenke/URL til eksisterende video/foto
URL til demo eller foreløpig mix
Fortell oss etter beste evne hva slags type visuell identitet/kjennetegn du ønsker
Vår plattform Forhåndsbestill.no kan hjelpe deg med å kombinere fysiske utgivelser med alle typer merchandise eller kunsttrykk
Et anslag på ønsket opptrykk hjelper oss med å gi deg et presist tilbud
Lenke til logo/foto/kunsstrykk som skal inngå i trykking av merchandise
Et anslag på ønsket opptrykk hjelper oss med å gi deg et presist tilbud
Vår plattform Forhåndsbestill.no kan hjelpe deg med å kombinere alle typer merchandise eller kunsttrykk med fysiske utgivelser
Fyll ut hva slags format(er) du ønsker å trykke
Et anslag på ønsket antall du ønsker å trykke vil hjelpe oss i å gi deg et presist tilbud
Relevant lenke til det som ønskes å selges via Forhåndsbestill.no
Beskriv prosjektet etter beste evne: status per nå, antatt ferdigstillelse, når kampanjen ønskes igangsatt
Hvor mange produkter/pakker anslår du vil være mulig å selge gjennom eget nettverk?
Beskriv produktet du ønsker fysisk distribusjon av
Lenke til søknadsskjema eller annen relevant informasjon
Når er fristen for å sende inn søknaden du trenger hjelp med?
Dersom du har en eksisterende nettside i dag, kan du legge inn lenke til denne
Beskriv hvem eller hva nettsiden skal omhandle, hvilke områder du er spesielt usikker på, nettstedets ambisjonsnivå/hva du ønsker å oppnå
*Vi sender deg jevnlige oppdateringer fra våre plattformer og merkevarer. NPS Media gir ikke din informasjon videre til 3dje part.