Involvert og engasjert

NPS Media går alltid all-in i de prosjektene vi velger å involvere oss i. Vi er lidenskapelig opptatte av å gi våre oppdragsgivere best mulig resultater uansett hvilke av våre tjenester de benytter. Vårt team og våre utvalgte samarbeidspartnere har betydelig erfaring og spisskompetanse fra sine respektive fagområder, noe som alltid kommer våre oppdragsgivere til gode.

Med NPS Media som partner får du svar på det du lurer på, samt rapporteringer om fremdrift og resultater underveis når du har behov for det. Vi engasjerer oss i ditt prosjekt og gir deg råd og veiledning innenfor temaer du trenger spesiell oppfølging på.

Friends taking selfie while standing by wall at nightclub

Rådgivning er inkludert i alle våre pakkeløsninger

Man and wooden cubes on table. Management and marketing concepts

Erfaring og kompetanse

NPS Media er bygget for å serve kulturbransjene med løsninger som gjør våre oppdragsgivere rustet til å håndtere utfordringer som har dukket opp i kjølvannet av digitaliseringen. Alle ansatte sentralt i NPS-familien, såvel som alle våre samarbeidspartnere, er nøye håndplukket på grunn av sin kompetanse innenfor sine respektive fagområder og forståelse av digitalisering.

Vår samlede erfaring og kompetanse drar du nytte av uansett hva slags pakkeløsning som passer for akkurat ditt prosjekt.

Analyse

NPS Media analyserer dine forutsetninger i markedet og gir deg råd om hvordan du best går frem for å nå dine målsettinger.

Strategi

I samarbeid med deg lager vi en realistisk og gjennomarbeidet strategi. Vi er ikke "ja mennesker", vi er tydelige og ærlige.

Kreative løsninger

Vår kompetanse og engasjement gir svært ofte rom for nye kreative løsninger du ikke har sett på som en mulighet tidligere.

Nettverksbygging

Uansett hvilket kulturfelt du opererer i gir NPS Media deg muligheten til å bygge nettverk, både i virkeligheten og på nett.

Rapportering og tilbakemeldinger

NPS Media er en trygg og ryddig partner. Vi holder deg oppdatert og gir deg tilbakemeldingene du trenger til avtalt tid.

Et hyggelig partnerskap

Å bli oppdragsgiver hos NPS Media betyr at vi liker deg og ditt prosjekt. Hos oss møter du derfor alltid vennlige mennesker som vil deg vel.

Vil du benytte deg av flere av våre tjenester?

Les mer om fordelene med våre pakketilbud

Markedsføring Logo 1

Markedsfør ditt nye album gjennom NPS Media

Viktig: om vår filtreringsprosess

NPS Media representerer kun oppdragsgivere som innfrir våre krav til kvalitet, både når det gjelder kreativt innhold og eventuelle fysiske produkter. Dersom du ønsker å benytte våre løsninger stiller vi spesifikke krav til deg som oppdragsgiver. Vi forbeholder oss retten til å velge oppdrag basert på en helhetsvurdering. Denne filtreringsprosessen foretas av NPS Media sentralt.