Av kjærlighet til norsk musikk ble vi til

NPS Music ble igangsatt i 2011 som et rent kjærlighetsprosjekt. Vi så faremomentene forbundet med digitalisering tidlig og ønsket å bygge en plattform som ga effektive eksponeringsmuligheter. NPS Music bidrar til å øke norskandelen i media og er en motvekt til det usunne og ofte ensidige fokuset på utenlandske artister i norsk offentlighet.

Norsk musikk har aldri vært bedre, men samtidig er inntektsgrunnlaget blant artister, band og plateselskaper i enorme omveltninger, og i noen tilfeller forsvunnet helt.

NPS Music har hele tiden vært bygget på idealisme, kjærlighet til, og respekt for norske musikere. For å kunne jobbe videre med, og også videreutvikle plattformen, etablerte NPS Media et profesjonelt tjenestetilbud og en fremtidsorientert butikk som bidrar til å holde økonomisk liv i redaksjonen.

Resultatet er en meget populær plattform både blant publikum, plateselskaper og musikere, som vokser ukentlig både i form av redaksjonelt innhold og antall besøkende og følgere.

NPS Music gir deg oversikt og innsikt

Vi gjør avstanden mellom artist og publikum kortere

Kampanje eksempel

Digitalt utstillingsvindu

NPS Music har siden oppstarten vært opptatte av digital positivisme. Vi benytter markedsledende teknologi og omfavner bruk av allerede etablerte, sterke merkevarer slik at brukeropplevelsen blir best mulig.

Vi har bygget en plattform der du oppdateres med nyheter, intervjuer og artikler hvor du kan fordype deg i artister og også oppdage eldre musikk enklest mulig. Vi gjør veien mellom artist og publikum kortere, og bygger en profil som er innbydende, lærerik og som utvider brukerens musikalske horisont.

NPS Music gir norske musikere og plateselskaper en tydelig digital profil og er et stort bidrag i å øke deres synlighet og eksponering på nett, med spesiell vekt på sosiale nettverk og helt avgjørende plattformer.

Spilleliste Screen 3

Spillelister og redaksjonelt innhold

NPS Music har bygget sin spilleliste-portefølje siden 2011 og består i dag av godt over 400 spillelister fordelt på sjangere, humør, årstider, høytider og tiår. I tillegg utvikler vi unike konsepter der vi rendyrker norsk identitet, fremsnakking og anbefalinger fra profesjonelle og interessante personligheter. Spillelistene utvikles og styres av vårt musikkpanel, samt utvalgte samarbeidspartnere.

Vår redaksjon fokuserer spesielt på å skrive interessante intervjuer og artikler, i tillegg til å avholde konkurranser og kåringer. Alt redaksjonelt innhold blir kategorisert og satt i system i vår database, slik at publikum med letthet skal kunne oppdage ny musikk og kunne fordype seg i en spesifikk artist, sjanger eller stilart.

vimeo-video-thumbnail

20+5: Et redaksjonelt hjertebarn

NPS som helhet er fundamentert på å gjøre avstanden mellom artist og lytter kortere ved å utvikle utstillingsvinduer og konsepter preget av substans, kvalitet og tilgjengelighet.

Vi ønsker å bidra til å øke norskandelen og gi flere artister eksponering. Vi ønsker å gi nytt liv til backcatalogue som er under press av streamingmodellen og de forbrukervanene den skaper.

20+5 er et konsept smidd i fremsnakkingens tegn, bygget rundt spillelister og toppet med de gode historiene og musikken som formet det hele.

Sivert Høyem

Eva Weel Skram

Bidra til å holde NPS Music oppdatert!

Årlig gis det ut (i snitt) dobbelt så mye musikk i Norge som i Sverige. Noe går derfor under radaren og fanges ikke opp automatisk. Send oss en e-post med informasjon om din nye utgivelse, musikkvideo og annet relevant.

Bygging av database

NPS Music har som mål at alle norske band, artister og produsenter skal være representert i en helhetlig og gjennomarbeidet plattform. Vi bygger en database som utvides ukentlig i form av innhold, og der nye funksjoner slippes til i takt med utviklingen av plattformen for øvrig.

Selv om NPS Music omfavner det digitale, har også streaming-modellen klare svakheter, som eksempelvis at musikkens levetid forkortes kraftig ved at fokuset vris om fra album og langvarige lytteropplevelser, til en single og hit-basert og dermed kortvarig struktur. Som eneste aktør i markedet samler derfor NPS Music informasjon om alle nye norske albumutgivelser og kategoriserer disse, slik at brukere med letthet kan bruke plattformen som et levende arkiv. Dette er en svært nødvendig og etterlengtet funksjon blant alle som er opptatt av eller er engasjert i norsk musikkliv.

NPS Music benyttes derfor hyppig av publikum generelt, men også av media og bransjeaktører som bruker plattformen som referansepunkt.

NPStablet
Young woman smiling while standing by herself on a bus listening to music on a smartphone

Vekst og drift

NPS Music er bygget rundt en word-of-mouth tilnærming og vokser sakte men sikkert på alle plattformer vi er representert på. Vi jobber utelukkende med produksjon av innhold det er skrikende behov for, og vektlegger alltid å gjøre dette på en profesjonell måte som først og fremst gagner publikum, artister og plateselskaper. NPS Music har derfor opparbeidet seg en unik posisjon blant norske musikere, som i retur bidrar til å spre vårt innhold hos publikum.

NPS Music mottar ingen støtte, hverken fra bransjeorganisasjoner eller stat/kommune. Alt arbeid, fra teknisk utvikling og bygging av databaser og nettsider, til redaksjonelt innhold og produksjon av promo-materiale, gjøres på bakgrunn av et brennende engasjement og ideologisk forankret ønske om å utgjøre en positiv forskjell for musikere, plateselskaper og publikum.

Musikkpanel og filtreringsprosess

Alle våre spillelister, både aktive og statiske (med unntak av Topp 20 og 20+5) styres av vårt musikkpanel. Panelet består til en hver tid av 5-8 personer med betydelig erfaring og kunnskap innenfor sin respektive sjanger. I de tilfellene der panelet mangler fagkunnskap innenfor en spesifikk stilart, søker NPS Music samarbeid med en bransjeaktør med spisskompetanse innenfor feltet.

NPS Music har ingen bindinger til bransjeorganisasjoner, plateselskaper eller andre. Våre spillelister er kun styrt ut i fra en faglig kvalitativ vurdering, der ingen kommersielle krefter har påvirkningskraft eller innflytelse.

Beautiful young woman in a sunglasses and headphones listening music near the wall

Kontakt NPS Music

Ønsker du å kontakte NPS Music-redaksjonen angående kommende utgivelser, tips til innhold på spillelister, intervjuforespørsler eller et potensielt samarbeid kan du sende en melding via mail til: Post @ npsmusic.no